Klachtenregeling

Op deze pagina kunt u zowel de Klachtenregeling van de VCPOZD downloaden als van de Landelijke Klachtencommissie waar de vereniging bij aangesloten is.