Algemene Ledenvergadering

Eén keer per jaar (meestal in juni) wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden.
Dit schooljaar vond de Algemene Ledenvergadering plaats op donderdag 6 juli 2017 om 20.00 uur in de Harm Vonckschool, Berghuizen 15, 7961 LS Ruinerwold. (Berghuizen)
Klik hier voor de agenda en klik hier voor de begeleidende brief bij agendapunt 7.
Klik hier voor de notulen van de ALV van 16 juni 2016.
Klik hier voor het Jaarverslag 2016.
Klik hier voor de Akte van Omzetting en Statutenwijziging.