Gemeenschappelijk Medezeggenschapraad (GMR)
 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de SCPOZD is een bovenschoolse geleding. De Wet Medezeggenschap Scholen bepaalt dat de GMR instemmings- en adviesbevoegdheid heeft op een groot aantal beleidsonderdelen. De GMR houdt zich bezig met beleid op bovenschools niveau, dus allerhande zaken welke bestuur en alle scholen aangaan. De MR doet dit op schoolniveau. Totaal bestaat de GMR uit 10 leden. Elke school, uitgezonderd de Heidevlinder, is met één lid van de MR, vertegenwoordigd in de GMR. Vanuit de GMR is een kerngroep gevormd gevormd. Deze kerngroep heeft 6 keer per jaar overleg met het bovenschools management. Leden van deze kerngroep zijn: Gerry Bruins Slot en Goosje Geertsma.
 

Samenstelling GMR 2016-2017

Naam School Geleding
Marja van Wieren De Wel – Nijeveen Personeel
Annieke Otten (secr) De Bron – Nijensleek Personeel
Clemens Roos De Fontein – Dwingeloo Ouder
Marjolijn ten Zijthoff De Akker – Pesse Ouder
Alice Kwant Arendsvleugel – Ruinerwold Ouder
Sietse v.d. Woude (vz) Roosjenschool – Diever Personeel
Greetje Koorn Prins Johan Frisoschool – Koekange Ouder
Marianne Visscher De Heidevlinder – Zuidwolde Personeel
Mathilde Klifman De Heidevlinder – Zuidwolde Ouder