Welkom,

bij de vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Zuidwest Drenthe. Op deze website vindt u informatie over de vereniging, de scholen, passend onderwijs, kinderopvang, bestuur en management.
PlusKinderopvang
0522 - 726800
info@pluskinderopvang.nl
Klik op het logo of de foto voor meer info


Berichten

ALV
De stukken voor de Algemene Leden Vergadering op 6 juli as. vindt u bij ALV onder het tabblad VCPOZD.

Verhuizing
De bestuurskantoren van VCPOZD, PlusKinderopvang en PCBO Meppel verhuizen op 13 en 14 juli naar een ander kantoorgebouw aan de Leonard Springerlaan 35, 7941GX te Meppel. De huidige kantoorruimte in de Anne Frankschool wordt na de zomervakantie weer in gebruik genomen als leslokalen.

PO in actie

15 juni 2017
Teken de petitie op www.pofront.nl - Investeer in onderwijs
lees meer...
  • 27 juni 2017 08:30 Actiedag PO in actie
  • 27 juni 2017 Bestuur
  • 06 juli 2017 Alg. Leden vergadering Berghuizen
  • 11 juli 2017 Directieberaad
  • 24 juli 2017 Eerste dag zomervakantie
  • 04 september 2017 Start schooljaar
  • 05 september 2017 Duurzame Leerkracht gr.1
  • 19 september 2017 i.c.t. 1 PJF-school

Nieuwsbrief

Peutergym

Goed en gezond bewegen is belangrijk voor peuters en heeft een goede invloed op de ontwikkeling van de motoriek. 
Iedere week is er op één van de scholen peutergym. Er zijn geen kosten aan verbonden en opgave is niet nodig.
Als het kind naar de basisschool gaat, krijgt het een heus peutergym-diploma!
Klik op het logo voor de data!